7/3/13

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
En compliment d’un dels objectius del I Pla d’Igualat de fer visibles les dones de la Universitat i recuperar la memòria històrica, la professora Carmen Agulló Díaz presenta una investigació sobre els ‘Orígens, evolució i formes d’accés i integració de les dones en l’Escola Normal de Magisteri de València entre els anys 1867 i 1967’. El resum, amb el nom de ‘Dones normalistes: mestres de mestres’, s’exposarà en l’acte institucional que es realitzarà demà, 8 de març, al Saló d’Actes del Rectorat Universitat de València a les 12 hores.

D’entre aquestes dones es destaca el nom de la senyora Carmen García de Castro, a la qual se li dedicarà l’acte. Professora de Pedagogia de l’Escola Normal de Mestres, va ser expedientada i separada del servei durant la dictadura de Primo de Rivera. El seu expedient, per ordre del jutge instructor, va ser instruït i sancionat en la Universitat, per no acatar la RO del Directori Militar, de 13 d’octubre de 1925, que prohibia la llibertat de càtedra. Una vegada acabat el període de la dictadura, va ser amnistiada el 5 de febrer de 1930. Més tard, va ser detinguda l’any 1939, després d’acabar la Guerra Civil, sotmesa a judici per un Tribunal de Guerra i empresonada.

No hay comentarios: