5/10/16

ELS ASSUTS DEL XÚQUER


Sumacàrcer. Vista panoràmica
Tal com el grup tenia programat, a les 8:30h començà la visita-excursió als assuts1 del Xúquer2 sortint de València cap a la Ribera per dirigir-nos a Sumacàrcer, on arribàrem a l’hora d’esmorzar. Després de provar els saborosos entrepans al bar de la plaça, de gom a gom en aqueixa hora punta, férem un recorregut pel poble, situat sobre una terrassa fluvial entorn a un meandre del riu que serveix de balconada, i vam veure el pas tranquil de les aigües (desprès de deixar enrere el pantà de Tous), el desplaçament harmoniós dels ànecs i també el de joves aficionats al piragüisme, atès  l'aprofitament del curs del riu per als esports nàutics.


Piragüistes

A continuació ens dirigírem a Antella, on vam visitar el seu magnífic assut  i el naixement de la Sèquia Real del Xúquer3. Aquestes interessants i profitoses obres d'enginyeria hidràulica (amb el seu origen al segle XIII) són les responsables del paisatge creat al llarg dels segles en esta plana al·luvial, infraestructures encaminades sobretot a augmentar la superfície irrigada.


L'azut d'Antella

L'azut, detall

La Sèquia Real del Xúquer


Aquest canal principal té en l’actualitat una longitud de 54 km, acabant a Albal. Rega casi 22.000 Has i s'estén al llarg de vint termes municipals, afavorint el reg de cítrics, d’horta i d'arròs, ja que renova les aigües del llac de l'Albufera.


La guia, Esther, il·lustrant el grup

La SR del Xúquer, detall

Edifici on es fa el repatiment
Començament de la sèquia

Seguint la ruta programada i contemplant el bonic paisatge, arribàrem prop de la mar, per a conèixer l'últim assut del Xúquer, el de la Marquesa, que entre altres funcions  impedeix l'entrada de les aigües salobres aigües endins. Un espai verd, relaxant, bell, que paga la pena visitar i conèixer, on es pot gaudir de la flora i la fauna autòctones, i que està ben a prop de València, a Cullera, on el Xúquer arriba a la Mediterrània després de recórrer 500 km. Si més no, convé recordar que totes aquestes arquitectures hidràuliques formen part hui del nostre patrimoni cultural.


L'azut de la Marquesa

Un paratge idílic

Tranquilitat

Acabàrem l’excursió dinant al restaurant Picanterra, delitant-nos amb els menjar típics de la zona  i les belles vistes de l’Estany de Cullera, una llacuna de transició entre la marjal i la mar. I després de dinar, la majoria encara optà per fer una passejada pels voltants de l’estany gaudint de la natura i del paisatge abans de tornar satisfets i contents cap a València.


L'estany de Cullera


Dubtes i preocupacions

No volem acabar aquest senzill text sense recordar que la visita als assuts ens ha permès apropar-nos a uns indrets prou desconeguts per la majoria i comprendre millor que l’aigua ha estat determinant, i determina encara en bona mida, l’estructura agrària del País Valencià; i això no solament pel que fa als conreus, als rendiments i a la productivitat del sòl. Es pot dir, doncs, que des de fa segles hi ha dues agricultures valencianes: una agricultura de secà bastant multiforme, en general sotmesa a una climatologia hostil; i una agricultura costanera, de les planes al·luvials, de regadiu i cultius altament comercials, com és la d’aquesta comarca regada pel Xúquer on l’aigua és un bé essencial.


Calma


I alhora, comprovar que el fet de viatjar permet als viatgers sentir dues sensacions força significatives: la de gaudir del paisatge amb companyia dels amics compartint l’experiència;  i la d’adonar-nos de la riquesa i bellesa del nostre país i de la natura en general, ambdues molt importants a l’hora de prendre consciència d’un repte indefugible: respectar la natura i el medi ambient i esforçar-nos en transmetre’ls en les millors condicions als nostres fills i nets.  

1 Assut:  Resclosa, paret o barrera que es fa a través d’un riu o canal per alçar el nivell de l’aigua i derivar-la fora del seu llit cap a un molí, un rec, etc.  / Construcció feta en un riu navegable, en un canal, que consisteix en uns compartiments que hom buida o omple a voluntat i que serveix perquè els vaixells puguen salvar desnivells o per a protegir de la plenamar.  
Assuter/Assutera: Persona que té cura d’un assut.
2 Xúquer: El riu més cabalós del PV, amb 21.613 km2 de conca, neix al Sistema Ibèric, a 1.500 m d’altitud, junt al Cerro de San Felipe, té una longitud de 535 km. Rep aigües de la Serrania de Conca i els 23,1 m3/seg. del Cabriol a Cofrents, fins arribar al pantà de Tous. A Sumacàrcer entra en la plana costera , i en Antella comencen les preses d’aigua la major part de les quals estan destinades al rec de les terres de la Ribera, Alta i Baixa; i continua travessant el país d’oest a est fins arribar a la Mediterrània,  en Cullera, ja amb un cabdal força esgotat.

3Sèquia Real: Aquesta sèquia, concedida per Jaume I i acabada per Carles III, té una dotació de 34,5 m3/s i rega 14.000 Ha., unint les Riberes Alta i Baixa amb l’Horta de València; aigües més avall, altres sèquies reguen altres 11.000 Ha. més.

Per Esther Vayà i Ximo Martí. Fotografies de Ximo Martí

28/9/16

EXPOSICIÓN EQUIPO CRÓNICA
            Fundación Bancaja, con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, presenta esta exposición sobre el Equipo Crónica. La muestra antológica más completa, 165 obras, que sobre el grupo se ha realizado. Las obras proceden de distintas instituciones y de colecciones privadas por lo que supone tener una ocasión única de acercarnos a muchas de ellas.
            La exposición, en un recorrido cronológico, empieza en el año 1964 con obras de Estampa Popular, un movimiento artístico que se produjo en toda España y dentro del cual se gestó Equipo Crónica y llega hasta 1981 cuando, a causa de la muerte de Rafael Solbes, el grupo se tiene que disolver.
Junto a la exposición se ha editado un catálogo con textos de Valeriano Bozal y Tomás Llorens que compartieron aquellos años con Equipo Crónica.
También se han programado actividades complementarias como visitas guiadas para el público general y talleres de arte específicos para cuatro colectivos: escolares, personas mayores, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.
Los creadores del Equipo Crónica fueron tres artistas valencianos, Rafael Solbes (19401981), Manolo Valdés (1942) y Joan Antoni Toledo (19401995),  aunque Toledo  lo abandonó dos años más tarde al cuestionarse el papel del trabajo colectivo en la obra de todo artista frente a la iniciativa y realización individual y seguir una trayectoria en solitario.
La actividad creadora del grupo  estuvo siempre vinculada a la realidad sociopolítica española del momento y entre de sus características están la de los trabajos en series, el uso de imágenes procedentes de los medios de comunicación y las referencias críticas a la historia y al arte.


La primera serie, La recuperación (1967-68), alude a la utilización que el régimen franquista hizo de la pintura española del Siglo de Oro. Guernica 69 (1969) hace referencia al proyecto del Gobierno español de recuperar el cuadro de Picasso. Autopsia de un oficio (1970) aborda la actividad del pintor usando como soporte Las Meninas de Velázquez. Policía y cultura (1971) trata la ambigüedad de las vanguardias artísticas ante  la represión política con escenas donde es constante la presencia de la policía junto a imágenes emblemáticas del arte contemporáneo. La Serie negra (1972), que se inspira en el cine negro está cargada de violencia y acción y repleta de objetos cotidianos típicos de la posguerra.  Retratos, bodegones y paisajes (1973) recupera el tema del Siglo de Oro y las vanguardias históricas. El cartel (1973) utiliza los grandes formatos y señala la crisis de la separación entre cartel y pintura, entre panfleto y arte.


El paredón (1975-1976) es una serie provocada por los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. A ella le sigue La trama (1976-1977) que recrea ficticiamente la biografía del dictador.  La partida de billar (1977) propone una comparación con la actividad pictórica para sacar la conclusión de que ambas están regidas por normas complejas que requieren habilidades técnicas, pero en las que el azar juega un papel importante.
Crónica de la transición (1980-81) hace referencia al desencanto que los primeros años de la Transición producen en la izquierda cultural española. El verano de 1981 el Equipo comenzó Lo público y lo privado, una serie que quedó truncada por la muerte de Solbes en noviembre de ese mismo año.
Manuela García


Equipo Crónica. Centro Cultural Bancaja del 2 de septiembre al 8 de enero


3/9/16

PRIMER BOLETIN DEL CURSO 2016-2017


Nota: Para aquellos socios que no tienen domiciliada la cuota anual de la asociación en una entidad bancaria deben hacer el ingreso o transferencia a la cuenta del Banco de Santander ES11 0049 6722 0625 1001 3698.